Friday , 18 January 2019
Home »

Blog Archives

Những Người Khổng Lồ Bé Nhỏ

Những Người Khổng Lồ Bé Nhỏ ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Những Người Khổng Lồ Bé Nhỏ – Bo Burlingham Những Người Khổng Lồ Bé Nhỏ “Cuốn sách tuyệt vời này đã nhắc nhở chúng ta một chân lý sống còn: lớn không có nghĩa là vĩ đại, và xuất sắc không có nghĩa là lớn.” Cách những công ty không bị bó buộc bởi một nguyên tắc nào từ bỏ …

Read More »