Tuesday , 19 March 2019
Home »

Blog Archives

Nghệ Thuật Quản Lý Tiền Và Tài Sản Của Người Do Thái

Nghệ Thuật Quản Lý Tiền Và Tài Sản Của Người Do Thái ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Nghệ Thuật Quản Lý Tiền Và Tài Sản Của Người Do Thái – Kiến Văn, Tiến Thành, Bội Bội Nghệ Thuật Quản Lý Tiền Và Tài Sản Của Người Do Thái “Tiền của thế giới nằm trong tay người Mỹ, nhưng tiền của người Mỹ lại nằm trong túi người Do Thái”. Đó là lời khen ngợi, tán dương dành …

Read More »