Tuesday , 19 March 2019
Home »

Blog Archives

Tinh Thần Samurai Trong Thế Giới Phẳng

Tinh Thần Samurai Trong Thế Giới Phẳng ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Tinh Thần Samurai Trong Thế Giới Phẳng – Brian Klemmer Tinh Thần Samurai Trong Thế Giới Phẳng Xuất thân từ tầng lớp võ sĩ, những chiến binh Samurai từng bước gây ảnh hưởng trong xã hội Nhật Bản rồi vươn lên nắm quyền lực từ thế kỷ 12 và chiếm giữ mọi vị trí chủ chốt trong chính phủ cho …

Read More »