Wednesday , 20 February 2019
Home »

Blog Archives

Trò Chơi Của Nhà Tiên Tri

Trò Chơi Của Nhà Tiên Tri ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Trò Chơi Của Nhà Tiên Tri – Bruce Bueno de Mesquita Trò Chơi Của Nhà Tiên Tri – Bruce Bueno de Mesquita là bậc thầy về lý thuyết trò chơi – cái tên hoa mỹ của một ý tưởng hết sức đơn giản: Con người cạnh tranh với nhau, và họ luôn làm những gì họ tin là tốt nhất …

Read More »