Thursday , 21 March 2019
Home »

Blog Archives

HBR Guide To – Viết Hay Không Khó

HBR Guide To – Viết Hay Không Khó ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

HBR Guide To – Viết Hay Không Khó – Bryan A. Garner HBR Guide To – Viết Hay Không Khó KẾT NỐI VỚI NGƯỜI ĐỌC TRÌNH BÀY NỔI BẬT NHỮNG TRỌNG TÂM THUYẾT PHỤC MỌI NGƯỜI BẰNG LÝ LẼ CỦA MÌNH Một bức thư hay e-mail không rõ ràng sẽ cần một cuộc gặp mặt hay nói chuyện trực tiếp …

Read More »