Wednesday , 20 February 2019
Home »

Blog Archives

Tâm Lý Khách Hàng Và Nghệ Thuật Phục Vụ 5 Sao

Tâm Lý Khách Hàng Và Nghệ Thuật Phục Vụ 5 Sao ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Tâm Lý Khách Hàng Và Nghệ Thuật Phục Vụ 5 Sao – Bùi Xuân Phong Tâm lý khách hàng và nghệ thuật phục vụ 5 sao là quyển sách thứ hai trong “bộ” sách về nghề khách sạn, bắt đầu từ Quản trị khách sạn – Biến đam mê thành dịch vụ hoàn hảo. Nếu Quản trị khách sạn – …

Read More »

Quản Trị Khách Sạn – Biến Đam Mê Thành Dịch Vụ Hoàn Hảo

Quản Trị Khách Sạn - Biến Đam Mê Thành Dịch Vụ Hoàn Hảo ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Quản Trị Khách Sạn – Biến Đam Mê Thành Dịch Vụ Hoàn Hảo – Bùi Xuân Phong Quản Trị Khách Sạn – Biến Đam Mê Thành Dịch Vụ Hoàn Hảo “Nghề khách sạn là một nghề vất vả. Nỗi vất vả làm nghề không thể kể bằng lời mà chỉ có thể đong bằng mồ hôi và nước mắt. Càng …

Read More »