Thursday , 21 March 2019
Home »

Blog Archives

Tương Lai Của Cạnh Tranh

Tương Lai Của Cạnh Tranh ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Tương Lai Của Cạnh Tranh – Gary Hamel, C. K. Prahalad Tương Lai Của Cạnh Tranh – trình bày những cơ hội chưa từng có cho việc kiến tạo giá trị và quá trình cách tân. Sách có mục đích rất rõ ràng: hướng dẫn các nhà lãnh đạo kinh doanh trong việc tìm kiếm trọng tâm chiến lược mới, …

Read More »