Tác giả C. K. Prahalad | Tiểu sử | Sách - Tác phẩm - ISACH.NET
100 tựa sách hay nhất nên đọc trong đời

C. K. Prahalad