Monday , 18 February 2019
Home »

Blog Archives

Biệt Cánh Chim Trời

Biệt Cánh Chim Trời ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Biệt Cánh Chim Trời – Cao Duy Sơn Biệt Cánh Chim Trời – Lâu rồi San mới về lại vùng đất Cổ Lâu nơi anh sinh ra và lớn lên. Gặp cảnh cũ, người cũ, bao cảm xúc tiếc nhớ và buồn thương trở về. Mới ngày nào giờ sắp hóa lão. Qua những buổi cà kê hỏi han tình …

Read More »

Đàn Trời

Đàn Trời ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Đàn Trời Đàn Trời đã “mở cửa” để độc giả cảm nhận được những mảng tối trong chốn quan trường, nơi một số kẻ có chức, quyền đã bị các doanh nghiệp tác động, mua chuộc, tạo nên những lợi ích nhóm, ảnh hưởng đến uy tín người lãnh đạo. Đọc Đàn Trời của Cao Duy Sơn, chúng ta có thể …

Read More »