Monday , 18 February 2019
Home »

Blog Archives

Bóng Hình Của Gió

Bóng Hình Của Gió ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Bóng Hình Của Gió – Carlos Ruiz Zafón Tiki khuyên đọc Bóng Hình Của Gió Nghĩa Trang Những Cuốn Sách Bị Lãng Quên, nơi chốn mang cái tên kỳ dị này ẩn chứa những gì? Sau khi Daniel Sempre, mười tuổi, mang ra khỏi đó một cuốn sách do cậu tự chọn với sự cho phép của cha, gần như …

Read More »