Friday , 22 March 2019
Home »

Blog Archives

Steve Jobs – Những Bí Quyết Đổi Mới Và Sáng Tạo

Steve Jobs - Những Bí Quyết Đổi Mới Và Sáng Tạo ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Steve Jobs – Những Bí Quyết Đổi Mới Và Sáng Tạo – Carmine Gallo Steve Jobs – Những Bí Quyết Sáng Tạo và Đổi Mới Điều làm cho Steve Jobs trở thành một trong những CEO vĩ đại nhất thế hệ mình là sự khác biệt đến điên rồ, là tư duy sáng tạo và đổi mới, chứa đựng trong …

Read More »

Talk Like TED: 9 Bí Quyết Diễn Thuyết Trước Công Chúng

Talk like TED - 9 bí quyết diễn thuyết trước công chúng của những bộ óc hàng đầu thế giới ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Trong Talk như TED (2014), bạn sẽ tìm hiểu về chiến lược thuyết trình được các diễn giả có ảnh hưởng nhất trên thế giới sử dụng. Tác giả Carmine Gallo phân tích hơn 500 bài thuyết trình từ TED để rút ra những điểm chung làm tạo nên ảnh hưởng và hấp dẫn của các bài thuyết trình này.

Read More »