Sunday , 16 December 2018
Home »

Blog Archives

Công Nương Xám

Công Nương Xám ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Công Nương Xám – Cassandra Clare Công Nương Xám QUÂN ĐOÀN HỦY DIỆT KHÔNG BIẾT NGỪNG BƯỚC. Lưới bóng tối dần thu lại quanh các Thợ Săn Bóng Tối của Học Viện Luân Đôn. Mortmain hòng dùng Quân đoàn Hủy diệt, đội quân người máy không có lòng nhân của ông ta, để tiêu diệt Thợ Săn Bóng Tối. Ông …

Read More »