Thursday , 21 March 2019
Home »

Blog Archives

Bao Điều Không Nói

Bao Điều Không Nói ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Bao Điều Không Nói – Celeste Ng Bao Điều Không Nói “Lydia đã chết. Nhưng gia đình cô vẫn chưa biết điều này.” Đó là mở đầu của cuốn tiểu thuyết về một gia đình lai Mỹ – Á sống tại thị trấn nhỏ ở Ohio năm 1970. Lydia là đứa con mà ông bà Lee rất mực yêu thương, …

Read More »