Thursday , 21 March 2019
Home »

Blog Archives

Thông Minh Hơn, Nhanh Hơn, Giỏi Hơn

Thông Minh Hơn

Thông Minh Hơn, Nhanh Hơn, Giỏi Hơn – Charles Duhigg Thông Minh Hơn, Nhanh Hơn, Giỏi Hơn là kết quả nhiên cứu của Charles Duhigg về cơ chế hoạt động của năng suất và nỗ lực để tìm hiểu lý do vì sao một số cá nhân và doanh nghiệp lại đạt được năng suất cao hơn những cá nhân …

Read More »

Sức mạnh của thói quen

Sức mạnh của thói quen ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Sức mạnh của thói quen (The Power of Habits) sẽ làm bạn say mê bởi những ý tưởng thú vị, những nghiên cứu ấn tượng, những phân tích thông minh và những lời khuyên thiết thực.Và những độc giả đã đưa cuốn sách này vào danh sách bestseller của Thời báo New York suốt 40 tuần đã kiểm chứng điều đó.

Read More »