Sunday , 24 February 2019
Home »

Blog Archives

Phương Pháp Đọc Sách Hiệu Quả

Phương Pháp Đọc Sách Hiệu Quả (TB) ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Phương Pháp Đọc Sách Hiệu Quả – Mortimer J.Adler, Charles Van Doren Phương Pháp Đọc Sách Hiệu Quả Đọc sách như một nghệ thuật, ngay từ lần xuất bản đầu tiên năm 1940, đã được đánh giá là cuốn sách hướng dẫn đọc hiểu lý thú và hiệu quả nhất dành cho độc giả phổ thông. Cuốn sách đã nhanh …

Read More »