Thursday , 21 March 2019
Home »

Blog Archives

Những Kỹ Năng Học Tập, Nghiên Cứu Hiệu Quả

Những Kỹ Năng Học Tập

Những Kỹ Năng Học Tập, Nghiên Cứu Hiệu Quả – Cheryl A. Lentz Những Kỹ Năng Học Tập, Nghiên Cứu Hiệu Quả Mỗi sinh viên, học sinh có cách học tập khác nhau, phương pháp hữu dụng với người này có thể không phù hợp với người khác. Tuy nhiên, có những phương pháp chung mang đến những kết quả …

Read More »