Saturday , 16 February 2019
Home »

Blog Archives

Cái Đuôi Dài

Cái Đuôi Dài ebook pdf/prc/epub/mobi | Chris Anderson

Cái Đuôi Dài của tác giả Chris Anderson đã đưa ra một lộ trình tương lai cho ngành thương mại, một lộ trình có thể làm sáng tỏ băn khoăn của nhiều người – người bán hàng và khách hàng. Cái Đuôi Dài là một hướng dẫn giúp các doanh nghiệp thành công trong thời đại kỹ thuật số.

Read More »