Thursday , 21 March 2019
Home »

Blog Archives

Lập Sơ Đồ Tư Duy Hiện Đại

Lập Sơ Đồ Tư Duy Hiện Đại ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Lập Sơ Đồ Tư Duy Hiện Đại – Tony Buzan, Chris Griffiths, James Harrison Lập Sơ Đồ Tư Duy Hiện Đại Để Tư Duy Thông Minh Hơn Cuốn sách này giúp bạn áp dụng kỹ thuật lập sơ đồ tư duy trong kỷ nguyên hiện đại. Cách đây bốn thập kỷ, Tony Buzan đã phát minh ra một công cụ …

Read More »

Giải Pháp GRASP

Giải Pháp GRASP ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Giải Pháp GRASP – Chris Griffiths, Melina Costi Giải Pháp GRASP “Giải Pháp GRASP là một cẩm nang hướng dẫn thực tế và dễ hiểu về sự sáng tạo trong cách quyết định và đưa ra vấn đề. Nếu từ trước đến giờ bạn luôn nghĩ rằng sáng tạo chỉ là chuyện viễn vông, cuốn sách này sẽ làm bạn …

Read More »