Saturday , 16 February 2019
Home »

Blog Archives

Thành Cát Tư Hãn

Thành Cát Tư Hãn ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Thành Cát Tư Hãn – Chu Diệu Đình, Du Trí Tiên Thành Cát Tư Hãn Thành Cát Tư Hãn là một nhân vật lịch sử nổi tiếng từ xưa tới nay, là một vĩ nhân được thế giới công nhận hằng nghìn năm qua. Ông chẳng những thống nhất cả vùng thảo nguyên Mông Cổ, xây dựng dân tộc Mông …

Read More »