Thursday , 21 March 2019
Home »

Blog Archives

10 Ngày Quản Trị Kinh Doanh

10 Ngày Quản Trị Kinh Doanh ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

10 Ngày Quản Trị Kinh Doanh – Chu Sĩ Chiêu, Trần Minh Nhật 10 Ngày Quản Trị Kinh Doanh là tài liệu hỗ trợ cho những ai đang theo học khoá quản trị kinh doanh nhưng không có thời gian. Bởi lẽ nó là nguồn tài liệu phong phú và súc tích giúp bạn khắc phục lỗ hỏng kiến thức …

Read More »