Thursday , 21 March 2019
Home »

Blog Archives

Quản Tử Mưu Lược Tung Hoành

Quản Tử Mưu Lược Tung Hoành ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Quản Tử Mưu Lược Tung Hoành – Chu Thiếu Hoa Quản Tử Mưu Lược Tung Hoành – Quản Tử là cách gọi tôn kính của Quản Trọng, nhà chính trị, nhà tư tưởng, nhà quân sự kiệt xuất thời Xuân Thu nước Trung Hoa. Giới thiệu sách Sau khi Tề Hoàn Công lên ngôi, trước cục diện đổ nát do …

Read More »