Thursday , 21 March 2019
Home »

Blog Archives

Quản Lý Dự Án Trên Một Trang Giấy

Quản Lý Dự Án Trên Một Trang Giấy ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Quản Lý Dự Án Trên Một Trang Giấy – Clark A. Campbell Quản Lý Dự Án Trên Một Trang Giấy Những chỉ dẫn đặc biệt và mang tính thực tế sẽ giúp bạn học được cách quản lý bất kỳ dự án nào – dù lớn hay phức tạp đến đâu đều trở nên đơn giản. Một trang giấy hoàn …

Read More »