Thursday , 21 March 2019
Home »

Blog Archives

Nghệ Thuật Nói Chuyện Của Jack Ma

Nghệ Thuật Nói Chuyện Của Jack Ma ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Nghệ Thuật Nói Chuyện Của Jack Ma – Cố Gia Nghệ Thuật Nói Chuyện Của Jack Ma Cuốn sách nghệ thuật nói chuyện của Jack Ma sẽ chỉ ra cho bạn thấy, nghệ thuật nói chuyện tài tình, sự năng động như một người hoạt náo viên của một nhà lãnh đạo. khả năng nắm bắt tâm lý, từng bước …

Read More »