Thursday , 24 January 2019
Home »

Blog Archives

Chúa Sẽ Phù Hộ Em (Tập 2)

Chúa Sẽ Phù Hộ Em (Tập 2) ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Chúa Sẽ Phù Hộ Em (Tập 2) – Cố Khúc Chúa Sẽ Phù Hộ Em (Tập 2) Trong tiếng Urdu, “Tạm biệt” là “Khuda hafiz”. “Khuda” là Thượng đế của người Ba Tư, còn “Hafiz” bắt nguồn từ chữ “Hifz” trong tiếng Ả Rập, có nghĩa là “bảo vệ”. Cho nên câu nói này có thể được hiểu là: “Chúa …

Read More »

Chúa Sẽ Phù Hộ Em (Tập 1)

Chúa Sẽ Phù Hộ Em (Tập 1) ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Chúa Sẽ Phù Hộ Em (Tập 1) – Cố Khúc Chúa Sẽ Phù Hộ Em (Tập 1) Trong tiếng Urdu, “Tạm biệt” là “Khuda hafiz”. “Khuda” là Thượng đế của người Ba Tư, còn “Hafiz” bắt nguồn từ chữ “Hifz” trong tiếng Ả Rập, có nghĩa là “bảo vệ”. Cho nên câu nói này có thể được hiểu là: “Chúa …

Read More »