Sunday , 24 February 2019
Home »

Blog Archives

Bữa Trưa Tình Yêu

Bữa Trưa Tình Yêu (Ấn Bản Kỷ Niệm) - Bổ Sung 5 Ngoại Truyện ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Bữa Trưa Tình Yêu – Cố Mạn Bữa trưa tình yêu – Đây là tác phẩm kể về lịch sử đấu tranh của nhân viên quèn Sam Sam dưới tiếng nghiến răng kèn kẹt của Boss Phong Đằng. Càng chiến càng bại, càng bại càng chiến, cuối cùng Sam Sam đành phải ngoan ngoãn đầu hàng… Đại boss bá đạo …

Read More »

Bên Nhau Trọn Đời – Bản 10 Năm

Bên Nhau Trọn Đời - Bản 10 Năm ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Bên Nhau Trọn Đời – Bản 10 Năm – Cố Mạn Bên Nhau Trọn Đời Vì một bí mật đau buồn trong quá khứ, Triệu Mặc Sênh và Hà Dĩ Thâm chia tay khi tình yêu giữa họ vừa chớm nở. Dù xa cách nhưng tình yêu của Dĩ Thâm vẫn luôn hướng về Mặc Sênh. Bảy năm sau, Hà …

Read More »