Wednesday , 20 February 2019
Home »

Blog Archives

Công Thức Thành Công Của Doanh Nhân

Công Thức Thành Công Của Doanh Nhân ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Công Thức Thành Công Của Doanh Nhân – Colin Sprake Công Thức Thành Công Của Doanh Nhân Mỗi chủ doanh nghiệp có một cách tư duy, tham vọng, con đường để theo đuổi mục tiêu. Trong số đó, người thành công vượt trội là người biết nắm bắt thời cơ và dám chấp nhận rủi ro. “Máu kinh doanh” luôn …

Read More »