Wednesday , 20 February 2019
Home »

Blog Archives

Tiếng chim hót trong bụi mận gai

Tiếng Chim Hót Trong Bụi Mận Gai ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Tiểu thuyết "Tiếng chim hót trong bụi mận gai" của nữ văn sĩ Colleen McCullough, ngay khi vừa xuất bản (1977) đã được dịch ra nhiều thứ tiếng. Nhưng ít ai biết được rằng, thời điểm tác phẩm ra đời, viết văn chỉ là nghề tay trái của Colleen McCollough, nhân viên y tế là nghề chính của bà.

Read More »