Wednesday , 20 February 2019
Home »

Blog Archives

Nói Ít Hiểu Nhiều

Nói Ít Hiểu Nhiều ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Nói Ít Hiểu Nhiều – Connie Dieken Nói Ít Hiểu Nhiều là một trong những tác phẩm nổi tiếng của tác giả Connie Dieken. Bà là chuyên gia đào tạo truyền thông lão luyện của các doanh nghiệp Fortune 500 và là người sáng lập kiêm chủ tịch on Point Communication – nơi hướng dẫn hàng ngàn nhà lãnh đạo …

Read More »