Monday , 18 February 2019
Home »

Blog Archives

Chết Cho Tư Tưởng – Cuộc ĐờI Nguy Hiểm Của Các Triết Gia

Chết Cho Tư Tưởng - Cuộc ĐờI Nguy Hiểm Của Các Triết Gia ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Chết Cho Tư Tưởng – Cuộc ĐờI Nguy Hiểm Của Các Triết Gia – Costica Bradatan Chết Cho Tư Tưởng – Cuộc ĐờI Nguy Hiểm Của Các Triết Gia Vào một ngày nào đó, đột nhiên, Socrates, Hypatia, Giordano Bruno, Thomas More và Jan Patocka đều phải đối diện với một trong những lựa chọn khó khăn nhất: hoặc trung …

Read More »