Wednesday , 20 February 2019
Home »

Blog Archives

Bí Kíp Luyện Rồng Của Nấc Cụt Horrendous Haddock Đệ Tam

Bí Kíp Luyện Rồng Của Nấc Cụt Horrendous Haddock Đệ Tam ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Bí Kíp Luyện Rồng Của Nấc Cụt Horrendous Haddock Đệ Tam – Cressida Cowell Bí Kíp Luyện Rồng Của Nấc Cụt Horrendous Haddock Đệ Tam Đây là cuốn hồi ký đầu tiên của Nấc Cụt Horrendous Haddock Đệ Tam. Nấc Cụt là một cậu bé Viking sống vào thời Trung cổ. Mặc dù là con trai của tộc trưởng, nhưng …

Read More »

Bí Kíp Luyện Rồng – Cẩm Nang Tiếng Rồng

Bí Kíp Luyện Rồng - Cẩm Nang Tiếng Rồng ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Bí Kíp Luyện Rồng – Cẩm Nang Tiếng Rồng – Cressida Cowell Bí Kíp Luyện Rồng – Cẩm Nang Tiếng Rồng Trong giờ học môn Dọa Nạt Kẻ Ngoại Tộc, Nấc Cụt và Chân Cá tình cờ leo nhầm lên một con thuyền của người La Mã. Nhờ vậy chúng đã phát hiện ra âm mưu khủng khiếp của bọn …

Read More »

Bí Kíp Luyện Rồng – Cẩm Nang Hải Tặc

Bí Kíp Luyện Rồng - Cẩm Nang Hải Tặc ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Bí Kíp Luyện Rồng – Cẩm Nang Hải Tặc – Cressida Cowell Bí Kíp Luyện Rồng: Cẩm Nang Hải Tặc Đây là cuốn hồi ký thứ 2 của Nấc Cụt sau quyển Bí Kíp Luyện Rồng. Lần này, cậu bé Nấc Cụt và cư dân Ngang Tàng Lông Lá sẽ có một chuyến phiêu lưu thú vị và hồi hộp …

Read More »