Wednesday , 20 February 2019
Home »

Blog Archives

Bách Quỷ Tập

Bách Quỷ Tập ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Bách Quỷ Tập – Cửu Lộ Phi Hương Bách Quỷ Tập Trong lòng mỗi người đều tồn tại một con ác quỷ. Nàng có một cây bút, mang theo một nguyện vọng mơ hồ, tới lui những không gian khác nhau ghi chép những chuyện phong hoa tuyết nguyệt của Quỷ… Nữ chính độc thoại: Bạch Quỷ là tên ta, …

Read More »