Thursday , 21 March 2019
Home »

Blog Archives

Doanh Nghiệp Thành Công Nhờ Sức Hút

Doanh Nghiệp Thành Công Nhờ Sức Hút ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Doanh Nghiệp Thành Công Nhờ Sức Hút – Cynthia Kay Bất kỳ một nhà lãnh đạo nào cũng phải duy trì sự tôn trọng của nhóm mà họ lãnh đạo và họ sẽ được phán xét bằng những hành động của họ qua cộng sự, đồng nghiệp. Với 4 bài học cải tiến quản trị; 6 độc chiêu khi sử …

Read More »

Doanh Nghiệp Nhỏ Ý Tưởng Lớn

Doanh Nghiệp Nhỏ Ý Tưởng Lớn ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Doanh Nghiệp Nhỏ Ý Tưởng Lớn – Cynthia Kay Doanh nghiệp nhỏ, ý tưởng lớn sẽ cung cấp đầy đủ những kiến thức, kinh nghiệm, cũng như kĩ năng cần thiết trong việc xây dựng, điều hành và phát triển một công ty nhỏ, từ cách huy động vốn khởi nghiệp, tuyển dụng nhân sự, chăm sóc khách hàng, lập …

Read More »