Monday , 18 February 2019
Home »

Blog Archives

Sức Hấp Dẫn Của Nhà Quản Trị

Sức Hấp Dẫn Của Nhà Quản Trị ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Sức Hấp Dẫn Của Nhà Quản Trị – D. A. Benton Sức Hấp Dẫn Của Nhà Quản Trị Bạn biết đến sức hấp dẫn khi bạn nhìn thấy nó ở những nhà quản trị biểu lộ sự tự tin, phong cách riêng, sự điềm tỉnh, quyền lực và một năng lượng vô bờ bến đưa họ thẳng tiến đến cương …

Read More »