Thursday , 21 March 2019
Home »

Blog Archives

Lựa Chọn Cuộc Sống – Đối Thoại Cho Thế Kỷ XXI

Lựa Chọn Cuộc Sống - Đối Thoại Cho Thế Kỷ XXI ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Lựa Chọn Cuộc Sống – Đối Thoại Cho Thế Kỷ XXI – Arnold Toynbee, Daisaku Ikeda Lựa Chọn Cuộc Sống – Đối Thoại Cho Thế Kỷ XXI Gói gọn trong 584 trang sách, với 12 vấn đề chính được đưa ra và mổ xẻ. Đây như cuốn từ điển để bất kỳ ai thích đọc sách dù là dân thường, …

Read More »

Bàn Về Cuộc Đời

Bàn Về Cuộc Đời ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Bàn Về Cuộc Đời – Daisaku Ikeda Bàn Về Cuộc Đời Một điều rõ ràng rằng, chính vị sự tàn phá môi trường và sự tồn tại của vũ khí hạt nhân đáng sợ, nên nguy cơ thế giới phải đối mặt với kết cục bi thảm vẫn đang ngày càng tăng lên. Tôi cho rằng, hiện tại đã không …

Read More »