Thursday , 21 March 2019
Home »

Blog Archives

Phi lý trí

Phi lý trí ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Phi lý trí viết về những động lực ẩn sau các quyết định của chúng ta, những hành vi phi lý trí của con người. Chúng ta đều nghĩ rằng những hành động của mình đều có lý. Sự thật là nhiều hành động của con người rất phi lý trí, nhưng cũng rất dễ đoán.

Read More »

Lẽ phải của phi lý trí

Lẽ phải của phi lý trí ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Lẽ Phải Của Phi Lý Trí hé lộ những ảnh hưởng đầy bất ngờ, cả tích cực lẫn tiêu cực, mà "phi lý trí"có thể tác động đến cuộc sống của chúng ta.

Read More »