Thursday , 21 March 2019
Home »

Blog Archives

Ba Giai Tú Xuất

Ba Giai Tú Xuất ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Ba Giai Tú Xuất – Dân Gian Ba Giai Tú Xuất Cặp bài trùng Ba Giai và Tú Xuất đã để lại rất nhiều giai thoại về các chuyện nghịch ngợm. Dân gian đồn rằng hai ông bỡn cợt không chừa một ai, từ quan tổng đốc, tri phủ, tri huyện, chánh tổng lý hương, hào lý ở địa phương …

Read More »