Monday , 18 February 2019
Home »

Blog Archives

7 Ngày Khởi Nghiệp

7 Ngày Khởi Nghiệp ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

7 Ngày Khởi Nghiệp – Dan Norris 7 Ngày Khởi Nghiệp – Làm kinh doanh có thể là bất cứ thứ gì mang lại đồng lương cho người sáng lập ra nó nhưng đấy không phải là startup. Startup thì thú vị hơn một chút khi có tiềm năng ảnh hưởng lớn, khả năng cách tân cao và… mức độ …

Read More »