Monday , 18 February 2019
Home »

Blog Archives

Hình Vẽ Thông Minh

Hình Vẽ Thông Minh ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Hình Vẽ Thông Minh – Dan Roam Chỉ cần mẩu khăn giấy, Dan Roam đã thật sự mang đến cho độc giả một cách quan sát mới mẻ đối với thế giới. Ông chứng minh rằng tư duy bằng hình ảnh có thể giúp bất cứ ai phát triển ý tưởng, giải quyết vấn đề theo những cách thức mang …

Read More »

Chỉ Cần Mẩu Khăn Giấy

Chỉ Cần Mẩu Khăn Giấy ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Chỉ Cần Mẩu Khăn Giấy – Dan Roam Chỉ Cần Mẩu Khăn Giấy “Để chứng minh rằng chúng ta hiểu rõ một điều gì, không có cách nào hùng hồn bằng việc vẽ ra một bức tranh đơn giản về vấn đề đó. Và để thấy được những giải pháp ẩn bên dưới, không có cách nào hiệu quả bằng …

Read More »