Friday , 22 February 2019
Home »

Blog Archives

“Phá Rào” Trong Kinh Tế Vào Đêm Trước Đổi Mới

Phá Rào Trong Kinh Tế Vào Đêm Trước Đổi Mới ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

“Phá Rào” Trong Kinh Tế Vào Đêm Trước Đổi Mới – Đăng Phong Ở Việt Nam và cả nước ngoài, giới nghiên cứu thường coi năm 1986 với Đại hội Đảng lần thứ VI là thời điểm bắt đầu công cuộc Đổi mới. Trong thực tế, trước đó nhiều năm đã có hàng loạt mũi đột phá can đảm, gian …

Read More »