Sunday , 16 December 2018
Home »

Blog Archives

Dị-Nghị-Luận Đồng-Chân-Dung

Dị-Nghị-Luận Đồng-Chân-Dung ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Dị-Nghị-Luận Đồng-Chân-Dung – Đặng Thân Dị-Nghị-Luận Đồng-Chân-Dung Mộc Dục Luận (VỀ CÁI SỰ TẮM RỬA) ….Một dòng sông trong mát. Ta thả mình trong sông. Dòng sông mơn man ta. Dường như ta tan ra. Sạch sẽ. Thanh lọc. Hồn ta hòa với sông là một đi suốt từ ngọn nguồn tới bể cả. Dòng-sông-ta đi qua những khe núi, …

Read More »