Wednesday , 20 February 2019
Home »

Blog Archives

Chinh Phụ Ngâm Khúc Và Hai Bản Dịch Nôm

Chinh Phụ Ngâm Khúc Và Hai Bản Dịch Nôm (Sách Bỏ Túi) ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Chinh Phụ Ngâm Khúc Và Hai Bản Dịch Nôm – Đặng Trần Côn Chinh Phụ Ngâm là một trong 2 đỉnh cao của văn chương Việt Nam. Cuốn sách Chinh phụ ngâm (Song ngữ Việt – Anh) của tác giả Vũ Thế Ngọc có cả bản dịch Anh ngữ cùng bài giới thiệu tổng quát về tác phẩm và văn …

Read More »