Tuesday , 22 January 2019
Home »

Blog Archives

54 Vị Hoàng Đế Việt Nam

54 Vị Hoàng Đế Việt Nam ebook pdf/prc/epub/mobi

54 Vị Hoàng Đế Việt Nam – Đặng Việt Thủy, Đặng Thành Trung Với cách viết ngắn gọn, khoa học, giàu thông tin tác giả đã dựng nên chân dung của 54 vị hoàng đế tiêu biểu trong số gần một trăm vị hoàng đế từ nhà Tiền Lý(Lý Nam Đế) đến nhà Nguyễn với vị vua cuối cùng là …

Read More »

54 Vị Hoàng Hậu Việt Nam

54 Vị Hoàng Hậu Việt Nam ebook pdf/prc/epub/mobi

54 Vị Hoàng Hậu Việt Nam – Đặng Việt Thủy, Đặng Thành Trung Giới thiệu khái quát chân dung của 54 vị hoàng hậu tiêu biểu trong số hàng trăm vị hoàng hậu từ nhà Tiền Lý đến nhà Nguyễn. Cung cấp những thông tin về tiểu sử, công lao và cả những mặt hạn chế của họ, một số …

Read More »

10 Vị Hoàng Đế Việt Nam Tiêu Biểu

10 Vị Hoàng Đế Việt Nam Tiêu Biểu ebook pdf/prc/epub/mobi

10 Vị Hoàng Đế Việt Nam Tiêu Biểu – Đặng Việt Thủy 10 vị Hoàng đế Việt Nam tiêu biểu là những vị hoàng đế có công lao to lớn đối với đất nước kể từ khi Ngô Vương (Ngô Quyền) lãnh đạo cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nam Hán với chiến thắng vang dội trên sông Bạch …

Read More »