Monday , 18 February 2019
Home »

Blog Archives

Trí Tuệ Xúc Cảm (Emotional Intelligence))

Trí Tuệ Xúc Cảm (Emotional Intelligence)) ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Trí Tuệ Xúc Cảm (Emotional Intelligence)) – Daniel Goleman Trí Tuệ Xúc Cảm (Emotional Intelligence) – Đôi khi chúng ta đã đồng nhất trí tuệ với chỉ số IQ. Đó là cách hiểu phiến diện bởi chúng ta chỉ chú trọng tới trí tuệ lí trí mà quên mất rằng các xúc cảm cũng là một dạng trí tuệ vô …

Read More »

Trí Tuệ Xúc Cảm – Ứng Dụng Công Việc (Emotional Intelligence)

Trí Tuệ Xúc Cảm - Ứng Dụng Công Việc (Emotional Intelligence) ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Trí Tuệ Xúc Cảm – Ứng Dụng Công Việc (Emotional Intelligence) – Daniel Goleman Trí Tuệ Xúc Cảm – Ứng Dụng Công Việc – Đôi khi chúng ta đã đồng nhất trí tuệ với chỉ số IQ. Đó là cách hiểu phiến diện bởi chúng ta chỉ chú trọng tới trí tuệ lí trí mà quên mất rằng các xúc …

Read More »