Friday , 22 February 2019
Home »

Blog Archives

Từ Bản Năng Đến Nghệ Thuật Bán Hàng

Từ Bản Năng Đến Nghệ Thuật Bán Hàng ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Từ Bản Năng Đến Nghệ Thuật Bán Hàng – Daniel H.Pink Từ Bản Năng Đến Nghệ Thuật Bán Hàng Trong Phần 1 của “Từ bản năng đến nghệ thuật bán hàng”, Daniel trình bày các luận điểm để chúng ta suy nghĩ lại một cách rộng hơn về lĩnh vực bán hàng mà chúng ta đã biết. Ở Chương 1, …

Read More »