Sunday , 24 February 2019
Home »

Blog Archives

Dầu Mỏ, Tiền Bạc Và Quyền Lực

Dầu Mỏ

Dầu Mỏ, Tiền Bạc Và Quyền Lực – DANIEL YERGIN Dầu mỏ, tiền bạc và quyền lực khắc họa toàn cảnh lịch sử ngành công nghiệp dầu mỏ – cuộc giao tranh giành tiền bạc và quyền lực có xung quanh vấn đề dầu mỏ. Cuộc chiến này đã làm rung chuyển nền kinh tế toàn cầu, phản ánh hậu …

Read More »