Thursday , 21 March 2019
Home »

Blog Archives

Cô Tư Hồng

Cô Tư Hồng ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Cô Tư Hồng – Đào Trinh Nhất Cô Tư Hồng “Có tàn, có tán, có hương án thờ vua, danh giá vang lừng băm sáu tỉnh. Này biển, này cờ, này sắc phong cho cụ, chị em hồ dễ mấy lăm người.” Đôi câu đối của cụ Tam Nguyên Yên Đổ tặng cho nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết, …

Read More »