Wednesday , 20 February 2019
Home »

Blog Archives

Phong Thái Của Bậc Thầy Thuyết Phục

Phong Thái Của Bậc Thầy Thuyết Phục ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Phong Thái Của Bậc Thầy Thuyết Phục – Dave Lakhani Phong Thái Của Bậc Thầy Thuyết Phục Là người bán hàng, bạn mong muốn có thể khiến khách hàng đưa ra quyết định mua hàng nhanh chóng. Là lãnh đạo, bạn mong muốn nhân viên luôn sẵn lòng ủng hộ và tin tưởng. Là người làm quảng cáo, bạn mong …

Read More »