Wednesday , 20 March 2019
Home »

Blog Archives

Sẵn Sàng Cho Mọi Việc

Sẵn Sàng Cho Mọi Việc ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Sẵn Sàng Cho Mọi Việc – David Allen Sẵn Sàng Cho Mọi Việc Bạn không cần làm việc chăm chỉ hơn. Thậm chí bạn có thể không cần thực hiện đúng theo trình tự từng bước như hướng dẫn trong cuốn bestseller Hoàn thành mọi việc: Không hề khó của tôi. Tuy nhiên, bất kỳ lúc nào, bạn cũng phải: …

Read More »

Hoàn Thành Mọi Việc Không Hề Khó

Hoàn Thành Mọi Việc Không Hề Khó ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Hoàn Thành Mọi Việc Không Hề Khó – David Allen Hoàn Thành Mọi Việc Không Hề Khó Thông điệp của Allen rất ngắn gọn: hãy tổ chức lại bản thân để giải phóng trí óc, tập trung vào những điều thật sự xứng đáng. Làm thế nào để đạt được năng suất công việc cao nhất mà không bị căng …

Read More »