Monday , 21 January 2019
Home »

Blog Archives

Chỉ Tại Vợ Tôi Gợi Tình

Chỉ Tại Vợ Tôi Gợi Tình ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Chỉ Tại Vợ Tôi Gợi Tình – David Foenkinos Chỉ Tại Vợ Tôi Gợi Tình! Đàn ông sinh ra là dành cho đàn bà, sự thật ấy ai dám chối cãi. Thế mà Hector lại không như thế. Gã sinh ra là để… dành cho đồ vật. Bởi gã ấy, từ thuở cha sinh mẹ đẻ, phàm là đồ vật, …

Read More »