Tuesday , 22 January 2019
Home »

Blog Archives

Bước Vào Tương Lai Với Hai Bàn Tay Trắng

Bước Vào Tương Lai Với Hai Bàn Tay Trắng ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Bước Vào Tương Lai Với Hai Bàn Tay Trắng – David Goh Bước Vào Tương Lai Với Hai Bàn Tay Trắng Thông qua nhiều mẫu chuyện về cuộc đời thăng trầm của David Goh, từ một cậu bé lao động cực khổ, cho đến viên thư ký, rồi người giới thiệu việc làm, ông đã trở thành nhà hùng biện …

Read More »