Sunday , 24 February 2019
Home »

Blog Archives

Làm Sếp Không Chỉ Là Nghệ Thuật

Làm Sếp Không Chỉ Là Nghệ Thuật ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Làm Sếp Không Chỉ Là Nghệ Thuật – David J. Lieberman Làm Sếp Không Chỉ Là Nghệ Thuật Trong thế giới kinh doanh cực kỳ năng động hiện nay bạn cần cố gắng có được mọi ưu thế. Thành công không chỉ là đưa ra những quyết định đúng đắn hay áp dụng các chiến lược thông minh. Thành công …

Read More »